Preview Mode Links will not work in preview mode

W Podcast

Jun 3, 2019

Hoy W-Podcast #24 fin de temporada.

 

Kajal Napalm

Joaquin PA

Oriol

Panda


May 26, 2019

Hoy en W-PODCAST tenemos a Carla Laubalo

 

Carla Laubalo

Joaquin PA

Oriol 

Panda


May 20, 2019

Hoy en W-Podcast #22 a Ibai Llanos

 

Ibai

Oriol

Panda

Joaquin PA


May 11, 2019

Hoy en W-Podcast #21 tenemos como invitado a Luis de Val

 

Luis de Val

Kajal

Joaquin PA

Oriol

Panda


May 4, 2019

Hoy en W-Podcast #20 tenemos como invitado a Esttik!

 

Esttik

Kajal

Joaquin PA

Oriol

Panda